GM Nord für JUN II, JUG und HGR, gemeinsame LM Nord für SEN I am 26.03.2011 in Norderstedt

gemeinsame LM Nord

Finaltabelle

Wertungsrichter A: Jes Christophersen Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V.
  B: Olaf Koschnitzki Braunschweiger TSC
  C: Gitta Gundlach Club Saltatio Hamburg e.V.
  D: Wolfgang Wenker Tanz Sport Society Hanseatic e.V.
  E: Hans-Joachim Eggert Tanz-Sport-Centrum Schwerin
  F: Dr. Manfred Heisse Askania - TSC Berlin e.V.
  G: Markus Sónyi Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V.
  Wertungsrichter Ausrechnung    
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. Platz Summe
Samba
31 6 5 6 4 6 6 6 0 0 0 1 2 7 6,0 6,0
32 4 1 1 2 1 1 3 4 - - - - - 1,0 1,0
33 5 6 5 5 5 5 4 0 0 0 1 6 - 5,0 5,0
36 2 3 3 3 3 2 1 1 3 7 - - - 3,0 3,0
39 3 2 4 6 4 3 2 0 2 4 - - - 4,0 4,0
40 1 4 2 1 2 4 5 2 4 - - - - 2,0 2,0
Cha Cha Cha
31 6 5 5 4 6 6 6 0 0 0 1 3 7 6,0 12,0
32 4 1 1 1 1 3 3 4 - - - - - 1,0 2,0
33 5 6 6 6 5 5 5 0 0 0 0 4 - 5,0 10,0
36 2 3 2 3 2 1 1 2 5 - - - - 2,0 5,0
39 3 2 4 5 4 4 2 0 2 3 6 - - 4,0 8,0
40 1 4 3 2 3 2 4 1 3 5 - - - 3,0 5,0
Rumba
31 6 6 5 4 6 6 6 0 0 0 1 2 7 6,0 18,0
32 5 1 2 1 3 1 3 3 4(5) - - - - 2,0 4,0
33 4 5 6 6 5 5 5 0 0 0 1 5 - 5,0 15,0
36 1 3 1 3 1 2 1 4 - - - - - 1,0 6,0
39 3 4 4 5 4 4 2 0 1 2 6 - - 4,0 12,0
40 2 2 3 2 2 3 4 0 4(8) - - - - 3,0 8,0
Paso doble
31 6 6 5 5 5 6 6 0 0 0 0 3 7 6,0 24,0
32 5 1 1 1 2 2 3 3 5 - - - - 2,0 6,0
33 4 5 6 6 6 5 5 0 0 0 1 4 - 5,0 20,0
36 1 2 3 3 1 1 1 4 - - - - - 1,0 7,0
39 3 3 4 4 4 4 2 0 1 3 7 - - 4,0 16,0
40 2 4 2 2 3 3 4 0 3 5 - - - 3,0 11,0
Jive
31 6 5 5 5 6 6 6 0 0 0 0 3 7 6,0 30,0
32 4 1 1 1 3 2 2 3 5 - - - - 2,0 8,0
33 5 6 6 6 5 5 5 0 0 0 0 4 - 5,0 25,0
36 1 2 2 3 1 1 1 4 - - - - - 1,0 8,0
39 3 3 4 4 4 4 4 0 0 2 7 - - 4,0 20,0
40 2 4 3 2 2 3 3 0 3 6 - - - 3,0 14,0

Skatingtabelle

  Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9)      
Nr. 1 2 3 4 5 Summe Platz Erg.
31 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 6 X
32 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 2 >
33 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 5 X
36 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1 >
39 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 4 X
40 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 14,0 3 X
  Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze)    
Nr. 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. Platz Erg.
31                
32 2           2 X
33                
36 3           1 X
39                
40                
  Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze)    
Nr. 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. Platz Erg.
31                
32                
33                
36                
39                
40                

Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des 1. SC Norderstedt